Aanmelden

Met een screening bekijken we of u toegelaten kunt worden tot onze pilot en of u in aanmerking zou kunnen komen voor de benodigde DNA test. Uw huisarts bepaalt uiteindelijk of u toestemming krijgt voor deze DNA test. Allereerst vragen wij u deze korte vragenlijst in te vullen, waarna wij contact met u opnemen.

Wij kunnen ons onderzoek alleen uitvoeren als u ons toestemming geeft om uw gegevens op te slaan in onze database en vertrouwelijk te gebruiken voor resultaatmetingen en om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
Geef toestemming